Allerheiligen - Allerzielen
Elk jaar gaat de vader van Danielle naar het graf van zijn ouders

Elk jaar met Allerheiligen en Allerzielen

De vader van Danielle Stroom gaat elk jaar, het weekend voorafgaand aan allerheiligen en allerzielen, naar het graf van zijn ouders, aan de Tongerseweg in Maastricht, om het schoon te maken en een bloemstuk te leggen. Hij gaat ook langs bij andere familieleden en vrienden om een klein bloemetje te leggen.

Kerkhof Tongerseweg in Maastricht

Het kerkhof aan de Tongerseweg in Maastricht, aangelegd in 1812, is een van de oudste begraafplaatsen van Nederland. Mensen komen hier niet alleen om te gedenken en te rouwen, ze komen ook om te wandelen en te genieten van de intieme, parkachtige sfeer. Nieuw is het herdenkingsbos. Vanaf het najaar 2022 is het mogelijk om een boom te planten, een levende herinnering aan iemand die u dierbaar is.

Allerheiligen - 1 november

De dag na het Halloweenfeest (30 oktober) is het Allerheiligen (1 november). Dit christelijke feest wordt al sinds de vierde eeuw gevierd en is sinds 837 een nationale feestdag in vele Europese landen, waaronder België, Frankrijk, Spanje en delen van Duitsland.

Rooms-Katholieken en de Anglicaanse Gemeenschap eren deze dag alle heiligen (overleden personen die bijzonder rechtschapen en gelovig hebben geleefd - bekend of onbekend, officieel heilig verklaard of niet) en martelaren (iemand die bereid is voor Christus geweld, of zelfs de dood, te ondergaan). In Nederland is het geen officiële feestdag, maar er worden wel verspreid door het land Allerheiligenmarkten georganiseerd.

Allerzielen - 2 november

Allerheiligen is nauw verbonden met de volgende dag: Allerzielen (2 november). Deze dag draait om het herdenken van overledenen die nog niet in de hemel zijn beland. Gelovigen bidden op Allerzielen voor deze ongelukkige overledenen die nog onderweg zijn, in de hoop dat ze naar de hemel mogen. De gedenkdag werd in het leven geroepen in de tiende eeuw.

Tegenwoordig worden op Allerzielen in de katholieke kerk alle overledenen herdacht, niet alleen de verloren zielen. In Limburg is de Allerzielentraditie nog volop aanwezig en gaan de gelovigen op de zondag voorafgaand aan Allerzielendag samen naar het kerkhof. Daar zegenen ze de graven en wordt er samen gebeden. Alle gezangen, psalmen en lezingen in de kerk staan die periode in het teken van de menselijke sterfelijkheid.


Erfenis bij Overlijden - Uw Zorgen zijn Onze Zorgen

          

Splits e-mailadressen met een komma.Bron Begraafplaats Tongerseweg Maastricht: begraafplaatstongerseweg.nl 
Bron "Allerheiligen Allerzielen":  
https://tinyurl.com/237rxxx2 Allerheiligen - Allerzielen
ErfenisBijOverlijden.nl 1 november, 2022
Deel deze post
Archiveren

Overlijden: Wat moet ik regelen?
U kunt het ook NU regelen