De woensdag na carnaval heet officieel aswoensdag
Woensdag 22 Februari 2023

Aswoensdag is de woensdag na Carnaval

Aswoensdag is in de katholieke traditie het begin van de 40 dagen durende Vastentijd, die loopt tot en met Stille Zaterdag. Van Aswoensdag tot Pasen zijn er veertig vastendagen, waarbij de zondagen niet worden meegerekend. Aswoensdag wordt voorafgegaan door vastenavond en het carnaval. Op Aswoensdag laten rooms-katholieken en sommige protestantse gelovigen in de kerk een kruis met as op hun voorhoofd tekenen, het zogenoemde askruisje.

In de regio van Antwerpen wordt er op Aswoensdag traditioneel pruimentaart gegeten, in Nederland haring (het zogenoemde haringhappen).

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Aswoensdag

Haring Happen

Haringhappen is het nuttigen van een of meer haringen (maatjesharing) uit de hand. Hierbij wordt een haring vastgehouden aan de staart en eventueel "gedoopt" in fijngesneden ui. Vervolgens eet men de haring op, te beginnen aan de kant waar de haringkop gezeten heeft.

In de katholieke traditie is aswoensdag het begin van de vastentijd. Het is een periode van soberheid, waar geen vlees wordt gegeten. Het haringhappen is overgebleven uit deze traditie, carnavalvierders blikken nog even terug op het feest van de afgelopen dagen onder het genot van haring.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Haringhappen

Heeft u vragen ?    

Splits e-mailadressen met een komma.De woensdag na carnaval heet officieel aswoensdag
ErfenisBijOverlijden.nl 22 februari, 2023
Deel deze post
Labels
Archiveren

Heeft u als alleenstaande een testament nodig?