Einde belastingvrij bedrag €106.671
Schenking Ouder(s) aan kind - geldig t/m 31-12-2022

U heeft nog tot het einde van het jaar 2022 de tijd om de Jubelton te schenken

Tot en met 31 December 2022

Het belastingvrije bedrag om te schenken aan uw kind (niet ouder dan 40 jaar) is in het jaar 2022 € 106.671. 

De Jubelton Schenking valt onder de eenmalig verhoogde vrijstelling voor de eigen woning als u kunt aantonen dat u het geld hebt gebruikt voor 1 of meer van de volgende doelen:

  • Aankoop van een eigen woning
  • Bouwtermijnen van een woning in aanbouw
  • Verbouwing of onderhoud van uw eigen woning
  • Afkoop van erfpacht-, opstal- of beklemmingsrechten van uw eigen woning
  • Aflossing van uw hypotheek voor uw eigen woning
  • Aflossing van uw restschuld voor uw eigen woning
  • Aflossing of kwijtschelding van een lening voor uw eigen woning bij bijvoorbeeld een familielid

Per 1 Januari 2023

De schenkingsvrijstelling eigen woning (jubelton) wordt per 1 januari 2023 verlaagd tot €27.231. 

Per 1 Januari 2024

De vrijstelling zal per 1 januari 2024 helemaal worden afgeschaft.


Heeft u vragen?   

Splits e-mailadressen met een komma.

 Erfenis bij Overlijden - Uw Zorgen zijn Onze Zorgen


Bron: https://tinyurl.com/jbu7ynfj


Einde belastingvrij bedrag €106.671
ErfenisBijOverlijden.nl 22 november, 2022
Deel deze post
Archiveren

Wie erft bij overlijden zonder testament?
Dan bepaalt het erfrecht wie de erfgenamen zijn