Erfenis Weigeren of Aanvaarden?
Wist u dat u maar 3 maanden de tijd heeft na overlijden om de erfenis te aanvaarden of te weigeren

Erfenis Aanvaarden

U heeft 2 mogelijkheden: Erfenis zuiver aanvaarden of Erfenis beneficiair aanvaarden.

Erfenis zuiver aanvaarden

ls u een erfenis zuiver aanvaardt, krijgt u alle goederen en schulden van de overleden persoon. U kunt hiervoor een verklaring van zuivere aanvaarding afleggen bij de griffie van de rechtbank. Dit hoeft niet. Als u bezittingen van de overledene verkoopt of op een andere manier onttrekt aan eventuele schuldeisers, heeft u volgens de wet de erfenis zuiver aanvaard. Dat is ook het geval als u openstaande rekeningen betaalt.

Na het zuiver aanvaarden van de erfenis heeft u recht op alle bezittingen van de overledene. Maar u bent ook aansprakelijk voor alle schulden. Zelfs als die schulden bij elkaar meer bedragen dan de bezittingen (negatieve nalatenschap). U moet dan met uw eigen vermogen de overgebleven schulden betalen. Er is een uitzondering voor gevallen waarin u na zuivere aanvaarding wordt geconfronteerd met een onverwachte schuld.

Erfenis beneficiair aanvaarden

Als u de erfenis beneficiair aanvaardt bent u niet aansprakelijk als er schulden zijn. Ook niet als u vermogen heeft. Dit heet ook wel: aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving. Maar u mag ook niets van de bezittingen hebben totdat zeker is dat alle schulden zijn betaald.

Hoe lang na overlijden kan een erfenis worden aanvaard of geweigerd?

Na het overlijden heeft u 3 maanden tijd om te onderzoeken en te bepalen of u de erfenis wil aanvaarden of niet. Schuldeisers mogen de erfgenamen ook niet direct vragen de schulden te betalen. Ze moeten daarmee wachten totdat de erfgenamen hun keuze hebben gemaakt.

Kiest u voor beneficiair aanvaarden of verwerpen?

an moet u een verklaring afleggen bij de rechtbank. Twijfelt u over uw keuze, dan kunt u voor advies terecht bij een deskundige, zoals Danielle Stroom, geregistreerd RegisterExecuteur.

Heeft u een erfenis ontvangen of wilt u het een en ander vooraf online registreren?
Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met Danielle Stroom Financieel Advies voor een vrijblijvend gesprek.

Bel Danielle op nummer +31 6 12665762

of stuur een app naar Danielle met uw vraag

 

Of maak gebruik van het onderstaande formulier.

Splits e-mailadressen met een komma.Volg Danielle Stroom Financieel Advies op  LinkedIn  en blijf op de hoogte.


Bron Rijksoverheid: https://tinyurl.com/35bc5mct 

Erfenis Weigeren of Aanvaarden?
ErfenisBijOverlijden.nl 25 oktober, 2022
Deel deze post
Labels
Archiveren

Erfenis en uw Pensioen
Zorgen voor uw dierbaren na uw overlijden