Kunt u uw echtgenoot onterven?

Veel mensen vragen zich af of het mogelijk is om hun echtgenoot te onterven en welke rechten de onterfde partner heeft.

Onterven van de echtgenoot

In Nederland is het mogelijk om uw echtgenoot te onterven volgens het erfrecht. Als u een geldig testament opstelt, kunt u bepalen hoe u uw nalatenschap wilt verdelen en wie u als erfgenamen wilt benoemen. Dit biedt u de mogelijkheid om uw echtgenoot uit te sluiten van de erfenis en anderen als erfgenamen aan te wijzen.

De legitieme portie

In tegenstelling tot kinderen en afstammelingen hebben echtgenoten geen recht op een legitieme portie in de nalatenschap van hun partner. De legitieme portie is het wettelijk vastgestelde minimumdeel van de erfenis waarop bepaalde familieleden altijd aanspraak kunnen maken, zelfs als ze zijn onterfd in het testament. Echtgenoten vallen niet onder deze categorie.

Rechten van de onterfde echtgenoot

Hoewel de onterfde echtgenoot geen recht heeft op een legitieme portie, heeft hij of zij andere rechten die van belang kunnen zijn. Als het noodzakelijk is voor de verzorging van de onterfde echtgenoot, kan deze gedurende 6 maanden na het overlijden het recht op vruchtgebruik uitoefenen over de echtelijke woning en meubels. Dit betekent dat de onterfde echtgenoot gedurende deze periode het recht heeft om de woning te blijven bewonen en gebruik te maken van de meubels.

Belang van goede communicatie

Het onterven van een echtgenoot kan emotioneel beladen zijn en kan tot conflicten leiden binnen de familie. Het is daarom van essentieel belang om open en eerlijke communicatie te hebben met uw echtgenoot over uw intenties met betrekking tot de nalatenschap. Het is raadzaam om uw wensen vast te leggen in een geldig testament en om uw echtgenoot op de hoogte te brengen van de inhoud ervan om misverstanden te voorkomen.

De rol van de RegisterExecuteur

Bij het overlijden van een partner kunnen er vele emotionele en juridische aspecten komen kijken. Het is dan ook raadzaam om professioneel advies in te winnen om de afwikkeling van de nalatenschap op een correcte en respectvolle manier te laten verlopen. Een RegisterExecuteur kan hierbij van onschatbare waarde zijn.  De  RegisterExecuteur kan u begeleiden en adviseren bij het opstellen van uw testament en kan tevens helpen om de wensen in het testament correct uit te voeren, inclusief het onterven van uw echtgenoot. De RegisterExecuteur kan de rol van neutrale tussenpersoon op zich nemen en eventuele conflicten binnen de familie voorkomen of oplossen.

Conclusie

Het onterven van uw echtgenoot is mogelijk volgens het Nederlandse erfrecht. Hoewel de onterfde echtgenoot geen recht heeft op een legitieme portie, is het van groot belang om open en eerlijke communicatie te bevorderen bij het nemen van erfrechtelijke beslissingen. Door uw wensen en plannen met uw echtgenoot te delen, kunt u samen mogelijke conflicten voorkomen en een oplossing vinden die voor beide partijen bevredigend is.

Bij het opstellen van een testament en het regelen van uw nalatenschap is het verstandig om juridisch advies in te winnen bij een notaris met expertise in erfrecht, of om de hulp in te roepen van een RegisterExecuteur. Zo kunt u er zeker van zijn dat uw nalatenschap op een zorgvuldige en respectvolle manier wordt verdeeld, met inachtneming van de rechten en gevoelens van uw dierbaren. Met goede communicatie en professioneel advies draagt u bij aan een blijvende harmonie binnen uw familie, zelfs na uw overlijden.

Vragen?

Splits e-mailadressen met een komma.
Kunt u uw echtgenoot onterven?
ErfenisBijOverlijden.nl 28 juli, 2023
Deel deze post
Archiveren

Is het mogelijk om na het overlijden een testamentair executeur aan te wijzen?
Nee, maar wel een RegisterExecuteur