Kunt u voorgaande testamenten die door uw ouders zijn gemaakt inzien?

Een veelgestelde vraag onder erfgenamen is of zij toegang hebben tot voorgaande testamenten die door hun ouders zijn opgesteld. Het is echter belangrijk om te begrijpen dat dergelijke testamenten onderhevig zijn aan de geheimhoudingsplicht van de notaris. Volgens de wet is de notaris verplicht om vertrouwelijke informatie die aan hem is toevertrouwd, geheim te houden.

Artikel 49

Artikel 49 van de Wet op het notarisambt (Wna) bepaalt dat de notaris afschriften, uittreksels en grossen van notariële akten mag verstrekken aan partijen bij de akte en aan degenen die een recht ontlenen aan de akte, op voorwaarde dat de volledige inhoud van de akte rechtstreeks van belang is voor dat recht.

Hieruit volgt dat erfgenamen geen automatisch recht hebben op inzage van voorgaande testamenten, tenzij de inhoud van die testamenten van direct belang is voor hun erfrechtelijke aanspraak. De geheimhoudingsplicht van de notaris blijft van kracht, zelfs als de betrokkenen toestemming zouden verlenen voor openbaarmaking.

Het is essentieel om rekening te houden met de vertrouwelijkheid van notariële akten, inclusief testamenten, en de wettelijke beperkingen met betrekking tot de openbaarmaking ervan.   

Bron: Artikel 49 Wet op het notarisambt

Kort antwoord: 
Nee, dat kan niet. Deze vallen onder de geheimhoudingsplicht van de notaris.


Heeft u een vraag over een testament of een andere vraag?

Neem dan vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Splits e-mailadressen met een komma.Deel dit bericht:

Kunt u voorgaande testamenten die door uw ouders zijn gemaakt inzien?
ErfenisBijOverlijden.nl 17 oktober, 2023
Deel deze post
Labels
Archiveren

Waarom het overwegen van een levenstestament raadzaam is
Voorbereiding voor gemoedsrust in de toekomst