Voorkom Schenkbelasting
Optimaal omgaan met overbedelingsschuld na overlijden

Overbedelingsschuld

Na het overlijden van een ouder erven kinderen vaak een niet-opeisbare vordering ter grootte van hun erfdeel, ook wel bekend als de overbedelingsschuld. Volgens wettelijke bepalingen of bepalingen in het testament komt deze schuld vrij bij overlijden, faillissement, of surseance van betaling van de langstlevende ouder. Een testament kan echter andere opeisbaarheidsgronden bevatten.

In veel gevallen kan de langstlevende ouder, tenzij anders bepaald in het testament, naar eigen inzicht besluiten om deze overbedelingsschuld aan de kinderen vervroegd en onverplicht af te lossen. Redenen hiervoor kunnen divers zijn, zoals liquiditeitsbehoeften van het kind, het voorkomen van financiële verplichtingen voor een nieuwe partner, of het vermijden van hoge eigen bijdragen voor de zorg. Toch moet men voorzichtig zijn, want aflossing kan fiscale consequenties hebben.

Als de afgesproken rente over deze schuld lager is dan 6%, kan dit namelijk worden beschouwd als een belaste schenking, waarover schenkbelasting verschuldigd is. Om ongewenste fiscale gevolgen te voorkomen, is het essentieel om goed geïnformeerd te zijn over de specifieke bepalingen in het testament en de belastingwetgeving.

Het is raadzaam om in dergelijke gevallen advies in te winnen om ervoor te zorgen dat elke stap die wordt ondernomen in overeenstemming is met de geldende wetgeving en om onverwachte belastingverplichtingen te vermijden. Door bewust om te gaan met de overbedelingsschuld kunnen erfgenamen mogelijke schenkbelastingproblemen in de toekomst vermijden en de erfenis op een fiscaal verantwoorde manier afhandelen.

Laat uw nabestaanden niet teveel belasting betalen.

Neem vandaag nog contact met ons op om te praten over schenkbelasting en overbedelingsschuld. Uw zorgen zijn onze zorgen.

Splits e-mailadressen met een komma.


Deel dit nieuwsbericht
Voorkom Schenkbelasting
ErfenisBijOverlijden.nl 18 januari, 2024
Deel deze post
Archiveren

Wat gebeurt er met uw online aanwezigheid na uw overlijden?
Is uw digitale erfenis al geregeld?