Voorkom schenkbelasting bij onverplicht aflossen overbedelingsschuld

Schenkbelasting en Overbedelingsvordering

Na het overlijden van één van de ouders krijgen kinderen volgens de wet of vaak ook volgens (vergelijkbare bepalingen in) het testament te maken met een niet-opeisbare vordering ter grootte van hun erfdeel. Deze onderbedelingsvordering van de kinderen ofwel overbedelingsschuld van de langstlevende ouder op de kinderen valt volgens de wettelijke bepalingen in elk geval vrij bij overlijden of faillissement of surseance van betaling van deze langstlevende. In een testament kunnen hier ook andere opeisbaarheidsgronden aan zijn verbonden.

Testament

Tenzij een testament anders bepaalt, kan de langstlevende ouder in de meeste gevallen naar eigen inzicht op deze overbedelingsschuld aan de kinderen vervroegd en onverplicht aflossen. Hier kunnen allerlei redenen aan ten grondslag liggen, zoals: het kind heeft behoefte aan liquiditeiten, een nieuwe partner in de toekomst niet willen opzadelen met een verplichte uitkering van deze vordering of het voorkomen van de hoge eigen bijdrage zorg. Aflossing kan echter fiscaal ongewenste gevolgen hebben. Is de (afgesproken) rente over deze schuld lager dan 6% samengesteld kan namelijk sprake zijn van een belaste schenking waarover schenkbelasting verschuldigd is.

Wilt u weten wat fiscaal toegestaan is en hoe u schenkbelasting bij eerdere aflossing kunt voorkomen, informeer dan bij uw RegisterExecuteur.

Wilt u hier meer weten en/of heeft u hulp nodig?

Splits e-mailadressen met een komma.


bron: https://www.register-executeur.nl/nieuws.phpVoorkom schenkbelasting bij onverplicht aflossen overbedelingsschuld
ErfenisBijOverlijden.nl 14 maart, 2023
Deel deze post
Archiveren

Besparen op uw hypotheek na overlijden partner