Wie controleert de verdeling van de erfenis?
Een executeur, bewindvoerder, notaris of de overheid regelt de afwikkeling en de verdeling van de erfenis.

Wie controleert de verdeling van de erfenis?

Bij de afwikkeling en verdeling van een erfenis kunt u als erfgenaam te maken krijgen met een notaris, een executeur of een bewindvoerder. Als er geen erfgenamen (bekend) zijn, kan de overheid de afwikkeling op zich nemen.

Notaris

De notaris stelt een testament op. Ook is de notaris een onpartijdige adviseur bij de afwikkeling van een erfenis.

Bewindvoerder

Een bewindvoerder krijgt de bezittingen uit (een deel van) de erfenis als de overledene dat in het testament gezet heeft. In het testament staat ook hoe lang het bewind duurt. Bijvoorbeeld tot de erfgenaam 25 jaar wordt. Pas als het bewind is afgelopen, krijgt de erfgenaam de bezittingen uit de erfenis. In sommige gevallen kan de rechtbank het bewind voortijdig beëindigen.

Executeur

Na een overlijden moet er veel worden geregeld. De begrafenis of de crematie. Maar ook de betaling van schulden en de verdeling van de spullen. Een executeur betaalt schulden en beheert goederen zolang deze nog niet onder erfgenamen zijn verdeeld. Soms regelt een executeur ook de begrafenis of crematie. Dit kan een overledene in het testament bepalen.

Heeft u vragen? 
Bel Danielle Stroom, RegisterExecuteur   

Splits e-mailadressen met een komma.

 Erfenis bij Overlijden - Uw Zorgen zijn Onze ZorgenBron: https://tinyurl.com/cbrdn2be


Wie controleert de verdeling van de erfenis?
ErfenisBijOverlijden.nl 12 december, 2022
Deel deze post
Archiveren

Heeft u een testament nodig?
Zonder testament wordt uw nalatenschap volgens de wet verdeeld onder uw naaste familie.