Wie erft bij overlijden zonder testament?
Dan bepaalt het erfrecht wie de erfgenamen zijn

Is er geen testament?

Dan bepaalt het erfrecht wie de erfgenamen zijn.

Het erfrecht verdeelt de erfgenamen in 4 groepen:

  1. Echtgenoot, geregistreerde partner en eigen kinderen (geen pleeg- of stiefkind).
    Als uw kinderen niet meer leven: uw kleinkinderen.
  2. Ouders, broers en zussen
    Als uw broers en zussen niet meer leven: hun kinderen.
  3. Grootouders
  4. Overgrootouders

Zijn er in de 1e groep erfgenamen?  Dan erven zij.
Zijn die er niet?  Dan erft de 2e groep.
Is er niemand in de 2e groep?  Dan erft de 3e groep.
En is er ook niemand in de 3e groep?  Dan erft de 4e groep.

Zijn er helemaal geen erfgenamen? 

Dan gaat uw erfenis naar de staat.

Heeft u vragen?    


Splits e-mailadressen met een komma.


Bron: https://tinyurl.com/msu3nukx


Wie erft bij overlijden zonder testament?
ErfenisBijOverlijden.nl 15 november, 2022
Deel deze post
Archiveren

Allerheiligen - Allerzielen
Elk jaar gaat de vader van Danielle naar het graf van zijn ouders