Stap 3: Volmacht of Executeur
12 Stappenplan - Erfenis bij Overlijden

STAP 3: VOLMACHT of EXECUTEUR

Alle erfgenamen dienen tezamen zorg te dragen voor de afwikkeling van de nalatenschap.
De erfgenamen kunnen ook één persoon, bijvoorbeeld de RegisterExecuteur, volmacht geven om de nalatenschap namens hen af te wikkelen.

Heeft de overledene een executeur benoemd dan is de executeur degene die de nalatenschap dient af te wikkelen.

Wilt u meer informatie hierover?

Neem dan contact op met,
Danielle Stroom

De Erfenis Manager en Erkend RegisterExecuteur
Bel Danielle op nummer     06 12665762


Wilt u het Volledige 12 Stappenplan ontvangen?

Vul dan het onderstaande  Aanvraag Formulier in. 

Splits e-mailadressen met een komma.

Stap 3: Volmacht of Executeur
ErfenisBijOverlijden.nl 11 april, 2023
Deel deze post
Labels
Archiveren

Stap 2: Erfgenamen
12 Stappenplan - Erfenis bij Overlijden