Stap 8 - Administratie
Erfenis bij Overlijden

STAP 8: ADMINISTRATIE

De administratie van de overledene moet eventueel op orde worden gebracht en worden afgerond. Alle binnenkomende post moet worden afgehandeld.
Verder moeten schulden worden betaald en vorderingen en verzekeringsuitkeringen moeten worden geïnd. De bankzaken moeten worden afgerond. Beleggingen moeten worden geïnventariseerd en eventueel, in overleg met de erfgenamen, worden verkocht.

Dit is veel werk. Met de deskundige hulp van de RegisterExecuteur kan de administratie worden geordend en snel worden afgehandeld.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met,
Danielle Stroom

De Erfenis Manager en Erkend RegisterExecuteur
Bel Danielle op nummer     06 12665762


Wilt u het Volledige 12 Stappenplan ontvangen?

Vul dan het onderstaande  Aanvraag Formulier in.

Splits e-mailadressen met een komma.
Stap 8 - Administratie
ErfenisBijOverlijden.nl 16 mei, 2023
Deel deze post
Archiveren

Stap 7 - Kennisgeving
12 Stappenplan - Erfenis bij Overlijden