Heeft u een testament nodig?
Zonder testament wordt uw nalatenschap volgens de wet verdeeld onder uw naaste familie.

Heeft u een testament nodig?

Zonder testament wordt uw nalatenschap volgens de wet verdeeld onder uw naaste familie.
De wettelijke verdeling is beschreven in het nieuwsbericht "Wie erft bij overlijden zonder testament ?"

Heeft u andere wensen voor uw nabestaanden?

Dan kunt u dit vastleggen in een testament. 

Testament

U kunt zelf bepalen wat er met uw bezittingen gebeurt na overlijden. Dit legt u vast in een testament. Hierin kunt u ook vastleggen wie er voor de kinderen gaat zorgen als beide ouders overlijden. U bent wettelijk niet verplicht om een testament op te stellen.

U kunt een testament laten opstellen als u 16 jaar of ouder bent. Dit kan alleen bij een notaris. Een testament door uzelf gemaakt, is in Nederland niet rechtsgeldig.

Heeft u vragen?   

Splits e-mailadressen met een komma.


Bron: https://tinyurl.com/5de7hd4c

Heeft u een testament nodig?
ErfenisBijOverlijden.nl 29 november, 2022
Deel deze post
Labels
Archiveren

Einde belastingvrij bedrag €106.671
Schenking Ouder(s) aan kind - geldig t/m 31-12-2022